Wet- en Regelgeving

In deze sectie vindt u de wetten en reglementen in verband met auto-expertise.

FOD ECONOMIE
DE AUTO-EXPERTS


WEBSITE

FOD ECONOMIE
WET VAN 15 MEI 2007


WEBSITE

FOD ECONOMIE
WET VAN 6 OKTOBER 2011 TOT WIJZIGING VAN DE WET VAN 15 MEI 2007


WEBSITE

KONINKLIJK BESLUIT
HUISHOUDELIJK REGLEMENT


Download

PUBLICATIE BELGISCH STAATSBLAD VAN DE WIJZIGING VAN
HET KB VAN 1968, ART. 23, ยง3

WAARIN WORDT BEPAALD DAT HET SINDS 1 MEI 2014 DE AUTO-EXPERT IS DIE TECHNISCHE KEURINGEN NA ONGEVAL MOET MELDEN BIJ DE DIENSTEN VOOR TECHNISCHE KEURING 


Download

OMZENDBRIEF VAN 16 SEPTEMBER 2014 BETREFFENDE DE WET VAN 15 MEI 2007

TOT ERKENNING EN BESCHERMING VAN HET BEROEP VAN AUTO-EXPERT EN TOT OPRICHTING VAN EEN INSTITUUT VAN DE AUTO-EXPERTS, GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN 6 OKTOBER 20111.


Download

PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD (11/05/2015)
DEONTOLOGISCHE CODE VOOR AUTO-EXPERTS


Download

Instituut van de Auto-Experts
LASTENBOEK PERMANENTE VORMING


Download

Instituut van de Auto-Experts
NORMEN MET BETREKKING TOT EXPERTISE OP AFSTAND
VAN TOEPASSING VOOR SCHADEGEVALLEN
2018-2019


Download

Instituut van de Auto-Experts
NORMEN MET BETREKKING TOT EXPERTISE OP AFSTAND
VAN TOEPASSING VOOR SCHADEGEVALLEN
VAN 01/01/2020 TOT 28/04/2021


Download

Instituut van de Auto-Experts
NORMEN MET BETREKKING TOT EXPERTISE OP AFSTAND
VAN TOEPASSING VOOR SCHADEGEVALLEN
Vanaf 29/04/2021


download

KONINKLIJK BESLUIT
STAGEREGLEMENT


Download