Reglementen

FOD Economie

Auto-experts

Lees meer

FOD Economie

Wet van 15 mei 2007

Lees meer

FOD Economie

Wet van 06 oktober 2011
tot wijziging van de Wet van 15 mei 2007

Lees meer

Verschijning i/h staatsblad V/D 

wijziging V/H KB van 1968, artikel 23, §3,

Dat sinds 1 mei 2014 voorziet dat het de deskunbige is,
die de voertuigen, na ongeval, aan de technische controle moet melden.

Download

Omzendbrief van 16 september 2014
betreffende de wet van 15 mei 2007 tot erkenning

en bescherming van het beroep van auto-expert
en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts,
gewijzigd door de wet van 6 oktober 2011.

Download

Koninklijk besluit

Huishoudelijk reglement

Download

Koninklijk besluit

Stagereglement

Download

Publicatie Belgisch Staatsblad (11/05/2015)

Deontologische code voor Auto-Experts

Download