Inscription en ligne

1

Contactgegevens

2

Inlichtingen

3

login

4

Documenten

5

Bevestiging

Contactgegevens

Type *:

Bijschrift:
: Publieke gegevens
: Private gegevens
 
 
 
 
 
 
 
 
Deontologie en reglement
 

Inlichtingen

Beschikt U over titels/ diplomas/ bekwaamheidsattesten ? *:

Oefent U nog een ander beroep uit, of wenst U gelijktijdig nog een ander beroep uit te oefenen dan dit van expert ? *:

Bent U direct of indirect verbonden met al wat met de automobielsector te maken heeft ? * (herstellingen, verkoop, carrosserie, onderdelen, keuring …):

Bent U reeds begonnen met het beroep van auto-expert uit te oefenen ? *:

Heeft U reeds een stagemeester gevonden ? *:

Oefent U of wenst U het beroep van auto-expert op zelfstandige basis uit te oefenen ? *:

 

 


 

login

Password strength:
 

Bevestig uw wachtwoord
 

Documenten

Toe te voegen documenten

Bij de papier-inschrijving is het noodzakelijk dat de documenten toegevoegd worden. Bij de eerste verbinding, hebben jullie de mogelijkheid om de documenten ook electronisch toe te voegen op uw acc


Downloaden
 De behandeling van uw persoonlijke gegevens" is onderworpen aan de wet van 8.12.1992 op de bescherming van het privéleven. In verband met dit laatste informeren wij u dat de verantwoordelijke persoon, in de zin van de wet, het Instituut van de Auto-Expert is, waarvan de zetel zich bevindt, Woluwedal 46/5 te 1200 Brussel, handelend door de Raad, vertegenwoordigd door zijn Voorzitter. Het doel van deze informatie is om uw vraag tot inschrijving op de lijst van de Auto-Experts te kunnen beantwoorden. U heeft tevens het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen of te schrappen indien noodzakelijk.

Inscription par courrier

Aanvraag inschrijving

rechtspersoon

Downloaden

Aanvraag inschrijving

natuurlijk persoon

Downloaden

Stageovereenkomst

Downloaden

Tussentijds Evaluatieverslag stage IAE

evaluatie stage IAE

Downloaden

Eindverslag

stage IAE

Downloaden