Aanvraag tot registratieDe behandeling van uw persoonlijke gegevens" is onderworpen aan de wet van 8.12.1992 op de bescherming van het privéleven. In verband met dit laatste informeren wij u dat de verantwoordelijke persoon, in de zin van de wet, het Instituut van de Auto-Expert is, waarvan de zetel zich bevindt, Woluwedal 46/5 te 1200 Brussel, handelend door de Raad, vertegenwoordigd door zijn Voorzitter. Het doel van deze informatie is om uw vraag tot inschrijving op de lijst van de Auto-Experts te kunnen beantwoorden. U heeft tevens het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen of te schrappen indien noodzakelijk.

Registratie documenten

Download de documenten die u betreffen en stuur ze naar ons op, ingevuld per post

Aanvraag inschrijving

rechtspersoon

Downloaden

Aanvraag inschrijving

natuurlijk persoon

Downloaden

Stageovereenkomst

Downloaden

Tussentijds Evaluatieverslag stage IAE

evaluatie stage IAE

Downloaden

Eindverslag

stage IAE

Downloaden